Proč nedělat černý výlep

Jak postupujeme při černém výlepu

Vzhledem k tomu, že během týdne máme z pravidla +- 1-3 expresní výlepy, je černý výlep brzo zjištěn a odstraněn. Tudíž efektivita takové plakátovací kampaně se tím výrazně sníží či je přímo nulová. Při posouzení nákladů na tisk s možným rizikem přistižení Městskou policií (pokuta až do výše 5000 Kč) a výsledkem zveřejnění plakátu třeba jen na 1-2 dny (do této doby je zpravidla odstraněn), většina černých lepičů zjistí, že se rozhodně nejedná o moc efektivní a účinnou formu propagace.

V případě, že máme plochy volné, „na černo“ vylepený plakát neodstraníme – ale doplníme ho např. dovětkem AKCE ZRUŠENA!!! Tento dovětek i s plakátem je následně také zahrnut do našeho e-mailového kalendáře akcí, který v současné době odebírá cca 2500 registrovaných uživatelů z olomouckého kraje. Černý lepič si pak sám může posoudit, s přihlédnutím k nízkým cenám za výlep, jestli by mu několik takto odrazených zákazníků nezaplatilo oficiální výlep.

U opakujících se černých výlepů postupujeme zpravidla následujícím způsobem:

  • 1) Informační plochy s černým výlepem fotograficky dokumentujeme a předáváme jej na příslušný odbor Městského úřadu v Prostějově, který následně kontaktuje organizátory akce a tento čin pak řeší jako přestupek.
  • 2) Fotodokumentaci zasíláme i našim zákazníkům, kterým byly černým výlepem zničeny plakáty či jinak narušena jejich plakátovací kampaň. V případě, že se jedná o déle trvající kampaně či je postiženo více klientů a jsou schopni vyčíslit škodu převyšující částku 5000,- Kč – předáváme tuto záležitost Policii ČR, která ji následně řeší jako trestný čin poškozování cizí věci. U kampaní větších společností jsme se setkali i se zahrnutím tzv. škody a ušlého zisku a po té se částky dostávaly do opravdu zajímavých rovin.

Díky tomu, že žádný černý výlep není anonymní a propaguje konkrétní akci, lze velice snadným způsobem najít organizátora, který se poté z této záležitosti musí zodpovídat, popř. hradit pokuty a náklady, které svým jednáním zavinil.

V případě opakujících se kampaní (výlepů) jsme schopni nabídnout jak organizátorům kulturních, společenských a sportovních akcí, tak i různým subjektům nabízející své služby či slevy, výhodné ceny nebo přímo mediální partnerství.